תקנון האתר

האתר "Mamagazine.co.il" מיועד לשיתוף מידע על ידי מתן תוכן:
סרטוני הדרכה, כתבות, מאמרים, טיפים והמלצות של מוצרים שונים ומגוונים בקניות אונליין מאתרים חיצוניים.

התקנון – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על כל משתמש באתר (להלן:"גולש").
*התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר.
מטעמי נוחות בלבד, עמכן הסליחה.

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

הגלישה או השימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי התקנון, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
במידה ואינך מסכים לחלק או לכל התקנון עליך להפסיק את השימוש באתר "mamagazine.co.il" לאלתר.

האתר "mamagazine.co.il" שומר לעצמו את הזכות למחוק, להוסיף ואו לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת.
גלישה או שימוש באתר לאחר ביצוע התוספות\שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו.
נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הנו נוסח התקנון המפורסם באתר.
לכן אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.

הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינות האתר

בעל האתר רשאי להפסיק או לשנות את האתר "mamagazine.co.il", כולו או חלקו, בלי מתן התראה מוקדמת מבלי שתהא למשתמש ("גולש") כל טענה, זכות ו\או תביעה בקשר לכך.
בנוסף בעל האתר רשאי להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש ("גולש") לאתר בכל זמן.

האתר "mamagazine.co.il" לא יהיה אחראי, במשירין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, אמיתות, מידת הדיוק של תכני האתר וצד שלישי.
כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
האחריות המלאה חלה על המשתמש ("גולש").

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. 
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר.
במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “mamagazine.co.il”.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

מידע על זיהוי אישי

אנו עשויים לאסוף מידע מזהים אישיים מה"גולש" במגוון דרכים, כולל, אך לא רק, כאשר ה"גולש" נרשם לאתר “mamagazine.co.il” או נרשם לניוזלטר, ובקשר עם פעילויות, שירותים, תכונות אחרות, או משאבים שאנו מעמידים לרשותנו באתר “mamagazine.co.il” . אנו אוספים מידע מזהה אישי מ"גולש" רק אם הוא מוסר לנו מידע כזה מרצונו. 
ה"גולש" יכול לסרב למסור מידע זיהוי אישי אך פעולה זו עשויה למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לאתר “mamagazine.co.il”.
אנו משתמשים במידע זה כדי להתאים אישית את חווית המשתמש, כדי לשפר את שירות הלקוחות ובכדי לשלוח מייל תקופתי.
*אנו מתחייבים לא לשתף, לסחור, למכור או להשכיר במידע אישי שלכם.

סרטוני הדרכה אונליין

סרטוני ההדרכה מיועדים למתאמנים אשר מתאמנים במכוני אומנויות לחימה שונים ומעוניינים לראות וללמוד טכניקות, טיפים, תרגילים ועוד.
במידה ואינך מתאמן בענף אומנויות הלחימה במקום מסודר, הימנע מלנסות לבצע את התרגילים, טיפים והטכניקות המודגמות בסרטוני ההדרכה באתר או הכתובים באתר.
אין לנסות או לבצע את סרטוני הדרכה המודגמים באתר ללא פיקוח של מאמן או מדריך מוסמך.
אתר "mamagazine.co.il", בעלי האתר, המאמנים והמדריכים המדגימים בסרטון לא יהיו אחראים לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן האתר.

אתרים חיצוניים

באתר "mamagazie.co.il" ישנם קישורים המפנים לאתרים חיצוניים, הגלישה והשימוש בכל אתר אחר על אחריות המשתמש ("גולש") בלבד.
*בלחיצה על קישור המוביל את המשתמש ("גולש") לאתר חיצוני, מובן לך שהא כפוף גם לתנאיהם הפרטניים של אותו אתר חיצוני, בנוסף על תנאי מסמך זה.
תנאי התקנון זה אינם באים להחליף תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של אתרים אחרים המקושרים דרך אתר "mamagazine.co.il".
לכל אתר חיצוני ישנו תקנון מפורט מעצמו, מומלץ לעיין בו לפני השימוש.

ה"גולש" עשוי למצוא פרסום או תוכן אחר באתר "mamagazie.co.il" המקשר לאתרים ולשירותים של שותפינו, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, נותני הרישיון וצדדים שלישיים אחרים.
איננו שולטים בתכנים או בקישורים המופיעים באתרים אלה ואיננו אחראים לשיטות העבודה באתרים המקושרים לאתרנו או ממנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, כולל התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות ללא הרף.
לאתרים ושירותים אלה עשויים להיות מדיניות פרטיות משלהם ומדיניות שירות לקוחות.
גלישה ואינטראקציה בכל אתר אחר,  כפופים לתנאים ולמדיניות של אתר זה.

שונות

כל התוכן במצוי באתר "mamagazine.co.il" מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני לבעלי האתר.
כל שימוש ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי האתר הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיו של בעל האתר על ידך.

על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד.