תקנון האתר

האתר "Mamagazine.co.il" מיועד לשיתוף מידע על ידי מתן תוכן:
סרטוני הדרכה, כתבות, מאמרים, טיפים והמלצות של מוצרים שונים ומגוונים בקניות אונליין מאתרים חיצוניים.

התקנון – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על כל משתמש באתר (להלן:"גולש").
*התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר.
מטעמי נוחות בלבד, עמכן הסליחה.

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

הגלישה או השימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי התקנון, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
במידה ואינך מסכים לחלק או לכל התקנון עליך להפסיק את השימוש באתר "mamagazine.co.il" לאלתר.

האתר "mamagazine.co.il" שומר לעצמו את הזכות למחוק, להוסיף ואו לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת.
גלישה או שימוש באתר לאחר ביצוע התוספות\שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו.
נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הנו נוסח התקנון המפורסם באתר.
לכן אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.

באתר "mamagazie.co.il" ישנם קישורים המפנים לאתרים חיצוניים, הגלישה והשימוש בכל אתר אחר על אחריות המשתמש ("גולש") בלבד.
*בלחיצה על קישור המוביל את המשתמש ("גולש") לאתר חיצוני, מובן לך שהא כפוף גם לתנאיהם הפרטניים של אותו אתר חיצוני, בנוסף על תנאי מסמך זה.
תנאי התקנון זה אינם באים להחליף תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של אתרים אחרים המקושרים דרך אתר "mamagazine.co.il".
לכל אתר חיצוני ישנו תקנון מפורט מעצמו, מומלץ לעיין בו לפני השימוש.

הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינות האתר

בעל האתר רשאי להפסיק או לשנות את האתר "mamagazine.co.il", כולו או חלקו, בלי מתן התראה מוקדמת מבלי שתהא למשתמש ("גולש") כל טענה, זכות ו\או תביעה בקשר לכך.
בנוסף בעל האתר רשאי להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש ("גולש") לאתר בכל זמן.

האתר "mamagazine.co.il" לא יהיה אחראי, במשירין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, אמיתות, מידת הדיוק של תכני האתר וצד שלישי.
כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
האחריות המלאה חלה על המשתמש ("גולש").

סרטוני הדרכה אונליין

סרטוני ההדרכה מיועדים למתאמנים אשר מתאמנים במכוני אומנויות לחימה שונים ומעוניינים לראות וללמוד טכניקות, טיפים, תרגילים ועוד.
במידה ואינך מתאמן בענף אומנויות הלחימה במקום מסודר, הימנע מלנסות לבצע את התרגילים, טיפים והטכניקות המודגמות בסרטוני ההדרכה באתר או הכתובים באתר.
אין לנסות או לבצע את סרטוני הדרכה המודגמים באתר ללא פיקוח של מאמן או מדריך מוסמך.
אתר "mamagazine.co.il", בעלי האתר, המאמנים והמדריכים המדגימים בסרטון לא יהיו אחראים לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן האתר.

דף ההמלצות

באתר "mamagazine.co.il" ישנו דף המלצות אשר מיועד להמלצות של מוצרים שונים ומגוונים בקניות אונליין מאתרים חיצוניים כגון ALIEXPRESS, AMAZON ו- EBAY.
המשתמש ("גולש") מצהיר שידוע לו אופן הרכישה.
אתר "mamagazine.co.il" אינו אחראי לאחר לחיצה על קישור "מעבר למוצר".
הקנייה באתרים החיצוניים היא באחריות המשתמש ("גולש") בלבד.
אתר "mamagazine.co.il" אינו אחראי על זמני הגעה, איכות המוצר, חיוב, בלאי וכדומה.

גילוי נאות

צוות אמ איי אמ משקיעים זמן רב על בדיקת ציוד וביגוד לחימה בכדי למוצא לכם את הדילים השווים ביותר יחד עם קישורים למוצרים האיכותיים והזולים.
מצאתם באתר ההמלצות שלנו ביגוד או ציוד לחימה שרציתם?
החלטתם לרכוש דרכנו?
הרווח שלנו הוא מ"שיווק שותפים" של אתרים כגון אלי אקספרס, איביי ועוד.
זה אומר שאנו מקבלים עמלת תיווך מהמוצרים שאנו משתפים באתרינו. 
העמלה אינה מייקרת את המוצר.
זה אומר שלא תשלמו יותר בקניה דרך הלינק.

שונות

כל התוכן במצוי באתר "mamagazine.co.il" מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני לבעלי האתר.
כל שימוש ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי האתר הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיו של בעל האתר על ידך.

על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד.